• Director:Alexander Oey
  • (Co-)producers:9 Stories / Tamara Vuurmans
  • Partner(s):KRO-NCRV (Boeddhistische Blik)
  • Length:4 x 50 minuten
  • Genre: Serie

KAN IK DE WERELD VERANDEREN?

Filosoof Jan Bor neemt ons in de vierdelige serie ‘Kan ik de wereld veranderen?’ mee op een zoektocht naar de relatie tussen het ‘ik’ en de wereld om ons heen

De tijdsgeest laat zien dat mensen zich onzeker voelen over de toekomst, de samenleving en de voortdurende razendsnelle veranderingen. Hoe kunnen we meer grip krijgen op de wereld waarin we leven, hoe krijgen we connectie met het grotere geheel? Hoe kunnen we de grote problemen van deze tijd zoals klimaatverandering en het misbruik van big data te lijf gaan? Zijn deze problemen te groot voor ons of kunnen we wel degelijk aan een oplossing werken?

De belangrijkste vraag onder al deze vragen is “wie ben ik?” Zelfkennis is cruciaal in elke filosofie. Bij Socrates evengoed als bij de oude zenboeddhisten stond de vraag ‘wie ben ik’ centraal. Het is ook de vraag die Jan Bor ooit op het pad van de wijsbegeerte bracht.

Alhoewel deze schijnbaar simpele vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden is, biedt het denken erover een opening naar een beter begrip van de menselijke conditie en de wereld waarin wij leven. Als we de relatie tot onszelf kunnen begrijpen blijkt het mogelijk om schijnbaar onoplosbare wereldproblemen anders te bezien en dichter bij een oplossing ervan te komen. De vraag ‘wie ben ik?’ opent de serie en zal in alle vier de afleveringen steeds terugkomen.

De filosofische paden die Jan Bor in de serie bewandelt zijn geworteld in de individuele ervaring en krijgen de nodige lucht door zijn persoonlijke anekdotes. Ze zijn soms grappig, soms ontroerend, en werken altijd als een verhelderende illustratie.

In de eerste aflevering neemt Jan Bor ons mee op zijn persoonlijke pad dat hem tot inzichten bracht over het ‘ik’.
Hoe kunnen we onszelf kennen? Is dat überhaupt mogelijk? Jan Bor onderzoekt die vraag vanuit zowel de westerse filosofie als de oosterse filosofie. In de huidige tijd zoeken we naar identiteit via sociale media. We zullen die echter nooit vinden, en daar zullen we vrede mee moeten hebben. En het kan ons de openheid bieden die we in toenemende mate nodig hebben om ons te verhouden tot de samenleving. Jan Bor bezoekt de plek waar hij in een zen boeddhistisch klooster mediteerde en spreekt er met de directeur van the Buddhist society, Desmond Biddulph over de zoektocht naar het ik. Daarover spreekt hij ook met psychotherapeut Susan Bögels en de psychiater Edel Maex. Verder ontmoet hij pubers die zich bezig houden met sociale media en hun identiteit proberen vorm te geven.

  • Share :